ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Абламський Д.О.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #22 580
Абрамов С.О.
аспірант Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (77), 2015, #9 641
Акименко А.М.
канд. фіз.-мат. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #21 653
№4 (61), 2012, #21 1175
№4 (53), 2011, #28 567
№2 (49), 2011, #25 14
Акимов О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #5 475
№2 (57), 2012, #2 414
№4 (53), 2011, #21 412
Алексеенко Т.А.
мол. наук. співроб. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№1 (63), 2013, #14 597
Алексеєнко І.І.
мол. наук. співроб. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (49), 2011, #17 15
Алексєєвський Д.Г.
канд. техн. наук Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна
№2 (65), 2013, #2 397
№2 (73), 2014, #27 349
Амелін М.Ю.
аспірант Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна
№4 (69), 2013, #5 377
Анастасенко С.М.
канд. техн. наук Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, Україна
№2 (78), 2015, #2 255
Андренко П.М.
д-р техн. наук НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
№2 (49), 2011, #15 7
Анисенко А.О.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #21 412
Антоненко В.П.
наук. співроб. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
№3 (51), 2011, #20 13
Антонюк В.С.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (78), 2015, #29 259
Антюшко Д.П.
канд. техн. наук Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
№1 (77), 2015, #28 282
Анісімов В.В.
аспірант ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, м. Дніпропетровськ, Україна
№2 (65), 2013, #7 403
Анісімов В.Н.
канд. техн. наук ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна
№3 (59), 2012, #2 456
Анісімов О.О.
аспірант Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№2 (78), 2015, #9 274