ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Шкрабець Ф.П., ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Красовський П.Ю., ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Проведено аналіз структури технологічних втрат електроенергії з погляду оцінювання впливу тривалості й умов експлуатації повітряних ліній електропередачі на значення й можливу при цьому динаміку технічних втрат під час транспортування електроенергії; розглянуто характер і ступінь зміни параметрів повітряних ліній у процесі експлуатації.

Ключові слова:

повітряні лінії електропередач, динаміка технічних втрат, корозія алюмінію

Використана література:

1. Воротницкий В. Э. Расчет, нормирование и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях : учебно-методическое пособие / В. Э. Воротницкий, М. А. Калинкина. – 3-е изд. – М. : ИПК госслужбы, 2003. – 64 с.

2. К вопросу уточнения расчета потерь мощности на корону в высокогорных воздушных линиях электропередачи / Л. В. Егиазарян, В. С. Сафарян, Л. О. Караханян и др. // Изв. НАН РА и ГИУА. Сер. ТН. – 2010. – Т. 63, № 1. – С. 63-69.

Переглянути статтю    Завантажити pdf