ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Ігнатенко П.Л., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні способи визначення вологості у деревині, розраховано вологість як відношення маси вологи, що міститься у деревині, до її маси в абсолютно сухому стані. 1 — стінка клітки, 2 — пора, 3 — порожнина клітки Рис. 1. Схема макрокапілярної структури деревини Вміст вологи в деревині, як і інших речовинах, характеризують величиною відношення маси вологи в деревині до маси деревини. Це відношення, виражене у відсотках, називають вологістю.

Ключові слова:

Використана література:

1. Богданов Е. С. Справочник по сушке древесины / Е. С. Богданов, В. А. Козлов, Н. Н. Пейч – М.: Лесн. пром-сть, 1981. – 191 с.

2. Кириченко В. Н. Охрана труда / В. Н. Кириченко. – М., 1990. – 118 с.

3. Кречетов И. В. Сушка и защита древесины / И. В. Кречетов. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 372 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf