ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Федориненко Д.Ю., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновані підходи до визначення статичних вихідних характеристик регульованих радіальних гідростатичних опор з геометричними відхиленнями опорних поверхонь. Визначено вплив експлуатаційних параметрів на характеристики несучої здатності, статичної жорсткості опор з неідеальною геометрією опорних поверхонь.

Ключові слова:

Використана література:

1. Коровчинский М.В. Прикладная теория подшипников жидкостного трения / М. В. Ко­ровчинский – М.: МиС, 1954. – 186 с.

2. Савин Л. А. Моделирование роторных систем с подшипниками жидкостного трения / Л. А. Савин, О. В. Соломин. – М.: Машиностроение-1, 2006. – 444 с.

3. Белоусов А. И. Влияние некоторых погрешностей форм вала и обоймы на характеристики гидростатического подшипника / А. И. Белоусов, Т. А. Хромова // Исследование гидростатических подшипников. – М., 1973. – С. 18-28.

4. Федориненко Д. Ю. До питання визначення функції тиску в шпиндельних гідростатичних опорах / Д. Ю. Федориненко // Вісник Чернігівського держ. технол. ун-ту. Серія “Технічні науки”. – 2011. – №1(47). – С. 16-23.

5. Детали и механизмы металлорежущих станков / В. В. Каминская, З. М. Левина [и др.]; под ред. Д. Н. Решетова. - М.: Машиностроение, 1972. - 519 с. - (Шпиндели и их опоры, механизмы и детали приводов; т. 2).

6. Соколов Ю. Н. Шпиндельные гидростатические подшипники. Расчет и проектирование / Ю. Н. Соколов, А. Ф. Гордеев. – М.: ЭНИМС, 1969. – 71 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf