ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Чуприна В.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянута актуальна проблема оптимізації динамічних показників комплектних шпиндельних вузлів при їх автоматизованому проектуванні. Дослідження проводились в CAD-CAE системі SolidWorks /CosmosWorks за методом кінцевих елементів. Приведені рекомендації щодо застосування цього методу для вибору раціональних компоновочних параметрів комплектних шпиндельних вузлів.

Ключові слова:

Використана література:

1. Аверьянов О. И. Модульный принцип построения станков с ЧПУ / О. И. Аверьянов. – М.: Машиностроение, 1987. – 229 с.

2. Кудинов В. А. Динамика станков / В. А. Кудинов – М.: Машиностроение, 1967. – 360 с.

3. Норенков И. П. Основы теории и проектирования САПР: учебник для вузов / И. П. Норенков, В. Б. Маничев – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 430 с.

4. Кудинов В. А. Автоколебания при низких и высоких частотах (устойчивость движений) при резании / В. А. Кудинов // Станки и инструмент. – 1997. – № 2. – С. 16-22.

5. Кудинов В.А. Поузловой анализ динамических характеристик упругой системы станка / Кудинов В.А., Чуприна В.М. – М.: Станки и инструмент, 1989. – № 11. – С.8-11.

6. Чуприна В. М. Порівняльний розрахунок динамічних характеристик шпиндельного вузла верстату 16К20Ф3 в САПР / В. М. Чуприна, М. А. Дмитренко, С. В. Лоскутов // Вісник Черні­гівського державного технологічного університету. – Чернігів: ЧДТУ, 2009. – № 37. – С. 105-116.

7. Левина З. М. Расчет статических и динамических характеристик шпиндельных узлов методом конечных элементов / З. М. Левина, И. А. Зверев // Станки и инструмент. – М.: Машиностроение,1986. – № 3. – С.6-9.

8. Чернянский П. М. Оптимальное проектирование шпиндельных узлов с увеличением числа подшипников в опорах / П. М. Чернянский, В. В. Шабанов // Технология металлов. – М.: ООО "Наука и технологии", 2007. – № 5. – С. 38-42.

9. Алямовский А. А. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / А. А. Алямовский – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 800 с.

10. Lombard M. SolidWorks 2007. Bible – Wiley Publiation inc., 2007. – 1074 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf