ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Рудик А.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Рудик В.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглядаються питання підвищення ефективності шліфування за рахунок використання різальної здатності абразивного інструмента до граничного рівня. Пропонуються математичні моделі впливу товщини зрізу на стійкість круга та величину його зносу.

Ключові слова:

Використана література:

1. Васин С. А. Резание материалов. Термо-механический поход к системе взаимосвязей при резании: учебник для техн. вузов / С. А. Васин, А. С. Верещака, В. С. Кушнір. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с.: ил.

2. Кальченко В. В. Научные основы эффективного шлифования со скрещивающимися осями инструмента и обрабатываемой детали: автореф. дис. на соиск. уч. степ. доктора техн. наук. / В. В. Кальченко. – Харьков, 2006. – 36 с.

3. Корчак С. Н. Производительность процесса шлифования стальных деталей / С. Н. Корчак. – М.: Машиностроение, 1974. – 280 с.

4. Круглое шлифование с ЧПУ/ Проспект фирмыJunker maschinen” на станке “Quickpoint 1001” и “Quickpoint 1002”. Erwin Junker. Maschinen fabrik Gmbh, Junkerstraβe 2. Postfach 25. D 7618 Nordrach. Germany. 1991, 16 c.

5. Маслов Е. Н. Теория шлифования металлов / Е. Н. Маслов. – М.: Машиностроение, 1974. – 319 с.

6. Орлов А. И. Экспертные оценки / А. И. Орлов. – Москва: Наука, 2002. – 31 с.

7. Рудик А. В. Визначення товщини шару, що зрізується кромкою орієнтованого абразивного інструменту / А. В. Рудик // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – № 42. – С. 128-136.

8. Рудик А. В. Перерозподіл навантажень при поздовжному глибинному шліфуванні / А. В. Рудик // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 1(47). – С. 24-29.

9. Рудик А. В. Продуктивність обробки торців на торцево-шліфувальних верстатах / А. В. Рудик, В. А. Рудик // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – № 45. – С. 57-67.

10. Филимонов Л. Н. Высокоскоростное шлифование / Л. Н. Филимонов. – Л.: Машиностроение, 1979. – 248 с., ил.

Переглянути статтю    Завантажити pdf