ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Будьонний О.В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Коваленко Є.Ю., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Прокопець М.А., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Пропонується використання безконтактного заряду акумуляторних батарей на основі теорії теслівських процесів для передачі енергії без дротів на невеликі відстані. Розрахунок енергетичних параметрів схеми передачі енергії проводився методом часткових ємностей між передавальними та приймальними антенами з урахуванням крайових ефектів. Проведено аналіз залежності струму та напруги навантаження від таких факторів: зміщення розташування пристрою, який заряджається, відносно центру блоку підзарядки; відстані між передавальними та приймальними антенами; значення індуктивності в навантаженні; робочої частоти.

Ключові слова:

Використана література:

1. Режим доступу: http://www.guardian.co.uk/technology/2006/nov/02/news.egovernment.

2. Ландау Л. Д. Электродинамика сплошных сред / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц // Теоретическая физика. Том 8. – М.: Наука, 1982. – 622 с.

3. Пентегов И. В. Применение тесловских процессов для бесконтактного заряда аккумуляторов портативных электронных и электротехнических устройств / И. В. Пентегов, И. В. Волков, А. Л. Приступа // Технічна електродинаміка. Тем. вип. “Проблеми сучасної електротехніки”. – 2006. – Ч. 2. – C. 16-21.

4. Приступа А. Л. Розвиток теорії та методів розрахунку теслівських процесів щодо передачі енергії без проводів: автореферат на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.09.05 / А. Л. Притступа – Київ, 2008.

5. Пентегов И. В. К теории тесловских процессов зарядки емкостных накопителей энергии / Пентегов И. В. // Электричество. – 1996. – № 6. – С. 42-47.

6. Пентегов И. В. О возможности беспроводной передачи энергии с помощью тесловских про­цессов / И. В. Пентегов, А. Л. Приступа // Техническая электродинамика. – 2005. – № 3. – С. 11-15.

Переглянути статтю    Завантажити pdf