ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Кальченко В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Юрченко Ю.Д., Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведені результати експериментальних досліджень температури різання при обробці збірними токарними різцями з внутрішнім тепловідведенням.

Ключові слова:

Використана література:

1. Кальченко В. В. Моделювання теплового поля збірних токарних різців з оптимально-орієн­тованими непереточуваними пластинками в T-FLEX CAD 3D / В. В. Кальченко, Ю. Д. Юрченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Технічні науки”. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 3 (51). – С. 48-52.

2. Кальченко В. В. Обробка аустенітних сталей токарними різцями з внутрішнім тепловідведенням / В. В. Кальченко, Ю. Д. Юрченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Технічні науки”. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 4 (53). – С. 79-85.

3. Компьютерное моделирование и оптимизация процессов резания: учебное пособие / С. И. Пестрецов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 104 с.

4. Основи теорії різання матеріалів: підручник для вищ. навч. закладів / М. П. Мазур, Ю. М. Внуков, В. Л. Доброскок, Ю. К. Залога [та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 422 с.

5. Макаров А. Д. Оптимизация процессов резания / А. Д. Макаров. – 2-е изд. – М.: Машиностроение, 1976. – 278 с.

6. Мироненко В. В. Збірні токарні різці з внутрішнім тепловідводом / В. В. Мироненко, Ю. Д. Юрченко // Вісник ЧДТУ. – Черкаси, 2002. – № 2. – С.97-104.

7. Научные исследования в технологии машиностроения: учебное пособие / В. А. Ванин, В. Г. Однолько, С. И. Пестрецов, В. Х. Фидаров, А. Н. Колодин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 232 с.

8. Резников А. Н. Тепловые процессы в технологических системах / А. Н. Резников, Л. А. Резников – М.: Машиностроение, 1991. – 288 с.

9. Слободяник П. Т. Методы и средства контроля температуры при механической обработке / П. Т. Слободяник // Машиностроит. пр-во. Сер. Технология и оборудование обработки металлов резанием: Обзор информ. ВНИИТЭМР. – М., 1990. – Вып. 2. – 36 с.

10. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х томах. Т.2 / под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985.

Переглянути статтю    Завантажити pdf