ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Співак В.М., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Вайц Д.В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Коваленко Є.Ю., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Викладено спосіб керування дозованою подачею електроенергії під час дугового зварювання металів з метою зменшення розбризкування крапель зварювального металу, підвищення ККД системи зварювання; описано спосіб формування для напівпровідникового перетворювача вольт-амперної характеристики, потрібної для дугового зварювального процесу; надані рекомендації з розрахунків часу затримки установлення струму дуги, необхідного згідно з технологічним процесом.

Ключові слова:

Використана література:

1. Система автоматичного керування дозованої подачі електроенергії під час дугового зварювання металів / С. В. Борцов, Д. В. Вайц, В. М. Співак // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем».– Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2011.– С.125-126.

2. Способ управления конвертором: авторское свидетельство СССР № 843132, кл. Н 02 М 3/24, 1981 / A. B. Буденный, С. М. Фоменко, A. B. Ведымедь, А. О. Кондратюк и Ю. В. Морозов.

Переглянути статтю    Завантажити pdf