ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Тепла Т.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Бивалькевич М.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Журко В.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Сатюков А.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наводяться результати досліджень по використанню контакту BiSbln з металом для індикації НВЧ. Встановлена лінійність залежності вихідної напруги від поглиненої потужності. Отримана розрахункова залежність вольтватної чутливості від процентного вмісту In та зроблене порівняння її з експериментальними даними. Запропоноване пояснення розходження розрахункової та експериментальної залежностей.

Ключові слова:

Використана література:

1. А. с. №366617 СССР, МКИ G 01 R 29/01. Термопарный индикатор СВЧ-излучения / В. Т. Плаксий, В. М. Светличный // Открытия. Изобретения. – 1972. – № 4. – С.72.

2. Плаксий В. Т. Об инерционности точечно-контактных СВЧ-детекторов на основе сплава BiSb / В. Т. Плаксий, В. М. Светличный // Известия вузов СССР. Радиоэлектроника. – 1991. – Т. 14, № 5. – С. 588-589.

3. Светличный В. М. Детекторы СВЧ излучения / В. М. Светличный, В. Т. Плаксий, А. И. Сатюков. – Харьков: ХГУ, 1992. – 152с.

4. Richards P.L. Bolometer for infrared and millimeter waves / P.L. Richards // Journal of Applied Physics. 1994. Vol. 76. No.l. P. 1-24.

5. Вольт-ваттная чувствительность контакта металл-полуметалл с учетом теплового потока через границу контакта / В. Т. Плаксий, О. Н. Сухоручко, Б. О. Ефимов, А. П. Касьяненко // Вестник Сумского государственного университета. Серия "Физика, математика, механика". – 2001. – № 3(24)-4(25). – С. 132-136.

Переглянути статтю    Завантажити pdf