ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Зацерковний В.І., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Виконаний аналіз стану топографічно-картографічного забезпечення на рівні держави і для об’єкта дослідження (Чернігівської області). Відображений стан виробництва топографічних карт найбільш поширених масштабів, показані гістограми оновлення і зміни актуальності картографічного матеріалу за роками. Оцінена можливість використання картографічного фонду в якості джерела даних для ГІС Чернігівської області.

Ключові слова:

Використана література:

1. Капралов Е. Г. Геоинформатика / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и др. – М.: Академия, 2005. – 480 с.

2. Бурачек В. Г. Основи ГІС / В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, В. І. Зацерковний. – Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 512 с.

3. Условные знаки, образцы шрифтов и сокращения для топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. – М.: ВТУГШ, 1973. – 42 с.

4. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10 000. – М.: Недра, 1977. – 143 с.

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500. – М.: Недра, 1989. – 286 с.

6. Карпінський Ю. О. Стратегія формування націо­нальної інфраструктури геопросторових даних в Україні / Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко. – К.: НДІГК, 2006. – 108 с.: іл. – (Сер. "Геодезія, картографія, кадастр").

7. Катренко І. М. Топографічне картографування / І. М. Катренко, Б. Д. Лепетюк, М. О. Трюхан, П. М. Шевчук // Державна картографо-геодезична служба України (1991-2006); за ред. Р. І. Сосси. – К.: НДІГК, 2006. – 376 с.: іл.

Переглянути статтю    Завантажити pdf