ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Кацадзе Т.Л., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Баженов В.А., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Сулейманов В.М., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У роботі представлені розроблені математичні моделі та методи вибору оптимальних технічних заходів, направлених на зменшення втрат потужності в неоднорідній мережі вищих класів номінальної напруги та покращення техніко-економічних показників роботи енергооб’єднання України. Такі моделі враховують особливості передавання електричної енергії на дальні лінії електропередачі надвисокої номінальної напруги, до яких відносять системоутвоюючі магістральні лінії 750 кВ. Розроблені математичні моделі та методи, орієнтовані на визначення оптимальних законів регулювання режиму напруги у вузлових точках мережі ліній, режиму реактивної потужності в лініях з метою мінімізації втрат активної потужності в мережі. Зокрема, розв’язані задачі роздільного та сумісного регулювання напруги та реактивної потужності в мережі дальніх ліній, які мають загальну вузлову точку, у тому числі і з урахуванням можливих наявних обмежень за реактивною потужністю.

Ключові слова:

Використана література:

1. Вибір оптимальних схем побудови та режимів електроенергетичних систем на основі багатокритеріального аналізу: звіт про НДР 0108U002101 / В. М. Сулейманов, В. А. Баженов, Т. Л. Кацадзе. – Київ, 2008. – 128 с.

2. Экономия энергии в электрических сетях / И. И. Магда, С. Я. Меженный, В. Н. Сулейманов [и др.]; под ред. Н. А. Качановой и Ю. В. Щербины. – К.: Техніка, 1986. – 167 с.

3. Сулейманов В. М. Електричні мережі та системи: підруч. / В. М. Сулейманов, Т. Л. Кацадзе. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 456 с.

4. Холмский В. Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей (специальные вопросы) / В. Г. Холмский. – М.: Высш. шк., 1975. – 280 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf