ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Приступа А.Л., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Пентегов І.В., Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено опис експериментальної установки для дослідження теслівських процесів при безконтактній зарядці акумуляторів різних пристроїв. Розраховано параметри елементів установки. Показано, як параметри установки адаптуються до методики розрахунку теслівських процесів при бездротовій передачі енергії.

Ключові слова:

Використана література:

1. Васютинский С. Б. Вопросы теории и расчета трансформаторов / С. Б. Васютинский. – Л.: Энергия, 1970. – 432 с.

2. Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания / А. Н. Горский, Ю. С. Русин, Н. Р. Иванов, Л. А. Сергеева. – М.: Радио и связь, 1988. – 176 с.

3. Сергеенков Б. Н. Электрические машины: трансформаторы: учеб. пособие для электромех. спец. вузов / Б. Н. Сергеенков, В. М. Киселев, Н. А. Акимова. – М.: Высш. шк., 1989. – 352 с.

4. Пентегов И. В. Особенности расчета индуктивностей рассеяния трансформаторов с разви­тыми магнитными потоками рассеяния / И. В. Пентегов, С. В. Рымар // Електротехніка і електромеханіка. – 2004. – № 2. – С. 38-45.

5. Пентегов И. В. О возможности беспроводной передачи энергии с помощью тесловских про­цессов / И. В. Пентегов, А. Л. Приступа // Техническая электродинамика. – 2005. – № 3. – С. 11-15.

6. Пентегов І. В. Аналіз теслівських процесів при передачі енергії без проводів / І. В. Пентегов, А. Л. Приступа // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2005. – № 25. – С. 116-122.

7. Пентегов И. В. Применение тесловских процессов для бесконтактного заряда аккумуляторов бытовых электрических устройств / И. В. Пентегов, И. В. Волков, А. Л. Приступа // Технiчна електродинамiка. (Тем. вип. „Проблеми сучасної електротехнiки”). – 2006. – Ч. 2.– С. 16-21.

8. Нейман JI. Р. Теоретические основы электротехники / JI. Р. Нейман, К. С. Демирчян. – М.: Энергия, 1966.

Переглянути статтю    Завантажити pdf