ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Булах І.О., НТУУ «КПІ», Механіко-машинобудівний інститут, м. Київ, Україна

Глоба О.В., НТУУ «КПІ», Механіко-машинобудівний інститут, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто методи неруйнуючої дефектоскопії конструкцій з полімерних композиційних матеріалах при їх виготовленні, механічному обробленні та експлуатації. Проаналізований рівень застосовності та інформативність кожного з методів для ПКМ. Особливу увагу сконцентровано на методах дефектоскопії процесів розшарування та утворення тріщин у композитах, що значно знижують експлуатаційні характеристики конструкцій.

Ключові слова:

неруйнуюча дефектоскопія, полімерні композиційні матеріали, розшарування, руйнування матеріалу

Використана література:

1. Буров А. Е. Моделирование разрушения и трещиностойкость волокнистых металлокомпозитов / А. Е. Буров, И. И. Кокшаров, В. В. Москвичев. – Новосибирск : Наука, 2003. – 176 с.

2. Импульсная акустическая спектроскопия с лазерным источником звука / А. А. Карабутов, М. П. Матросов, Н. Б. Подымова, В. А. Пыж // Акуст. журн. – 1991. – Т. 37 (2). – С. 311-321.

3. Неразрушающие методы и средства контроля качества изделий и конструкций из неметаллов. – Л. : ЛДНТП, 1982. – 87 с.

4. Потапов А. И. Неразрушающий контроль качества изделий из стеклопластиков / А. И. Потапов, Г. Л. Баранов. – Л. : ЛДНТП, 1970. – 46 с.

5. Scott W. R., Gordon P. F. Ultrasonic spectral analysis for nondestructive testing of layered composite materials // J. Acoust. Soc. Am. – 1984. – Vol. 62 (1). – P. 108.

 

Переглянути статтю    Завантажити pdf