ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Макатьора Д.А., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено результати дослідження впливу параметрів: величини зазору між валиками і величини відстані від вертикальної осі обертання валиків до кромки леза ножа на погонне зусилля різання мікропористої гуми. Одержано рівняння регресії визначення сумарної величини втрат на процес повздовжнього різання (на транспортування та розрізання матеріалу) та величини втрат на тертя матеріалу (транспортування), що дозволяють розрахувати погонне зусилля різання мікропористої гуми ножем із двосторонньою заточкою.

Ключові слова:

погонне зусилля, сумарна величина втрат, втрати на тертя матеріалу, валики, кромка леза ножа

Використана література:

1. Майзель М. М. Машины и аппараты кожевенного и мехового производства / М. М. Майзель, И. К. Квяткевич, Л. Г. Пин. – М. : Гизлегпром, 1950. – 590 с.

2. Князєв В. І. Визначення похибки обробки при двоїнні деталей низу взуття / В. І. Князєв, В. С. Чорно-Іванов // Легка промисловість. – 1997. – № 1. – С. 59.

3. Чорно-Іванов В. С. Розробка механізму повздовжнього різання деталей низу взуття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.10 / В. С. Чорно-Іванов. – К., 1998. – 18 с.

4. Деклараційний патент (України) 70012А. Спосіб визначення потужності, що витрачається на повздовжнє різання матеріалу / Д. А. Макатьора, В. І. Князєв ; опубл. в Бюл. «Промислова Власність», 2004, № 9.

5. Тихомиров В. Б. Планирование и анализ эксперимента / В. Б. Тихомиров. – М. : Легкая индустрия, 1974. – 262 с.

 

Переглянути статтю    Завантажити pdf