ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Березін Л.Я., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Надані характеристики обладнання для зварювання в зовнішніх електричних полях високої напруги, яке спроектовано на кафедрі зварювального виробництва ЧДТУ.

Ключові слова:

зварювання в електричних полях, обладнання, конструктивні і технологічні особливості

Використана література:

1. Березин Л. Я. Некоторые особенности процесса сварки в электростатическом поле диэлектриком с металлами и между собой / Л. Я. Березин // Автоматическая сварка. – 2001. – № 8 (581). – С. 45-48.

2. Березин Л. Я. Роль электроразрядных процессов при получении неразъемных соединений металлов с не металлами в электростатическом поле / Л. Я. Березин, Д. И. Котельников // Электронная обработка материалов. – 1991. – № 6. – С. 64-66.

3. Березін Л. Я. Напрямки використання зовнішніх електричних полів для отримання нероз’ємних з’єднань різнорідних матеріалів / Л. Я. Березін // Вісник ЧДТУ. Серія «Технічні науки». – Чернігів, 2011. – № 4 (53). – С. 94-103.

Переглянути статтю    Завантажити pdf