ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Гумен М.Б., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто методи комп’ютерного оброблення зображень та сфери їх раціонального застосування. Проаналізовано лінійне контрастування, корекцію динамічного діапазону, перетворення гістограм, фільтрацію зображень, виділення границь. Проаналізовано та виявлено основні недоліки та переваги кожного з методів комп’ютерного оброблення зображень.

Ключові слова:

оброблення зображень, методи, характеристики зображень

Використана література:

1. Гонсалес Р. Цифровая обработка зображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М. : Техносфера, 2005. – 1072 с.

2. Зубарев Ю. Б. Цифровое телевизионное вещание. Основы, методы, системы / Ю. Б. Зубарев, М. И. Кривошеев, И. Н. Красносельский. – М. : НИИР, 2001. – 568 с.

3. Телевидение : учебник для высших учебных заведений / А. А. Гоголь, В. Е. Джакония, Я. В. Друзин и др. – М. : Горячая линияТелеком, 2007. – 616 с.

 

Переглянути статтю    Завантажити pdf