ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Ярмілко А.В., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано використання візуального каналу спостереження для діагностики та управління електронно-променевим обробленням оптичних матеріалів, встановлення показників якості скляних пластин за метричними та статистичними оцінками, отриманими за кольоровими растровими зображеннями оптичних ефектів після оброблення поверхні скла стрічковим електронним потоком. Представлено результати виділення візуальних ознак із зображень з подвійним променезаломленням у модифікованому поверхневому шарі. Розроблено структуру інтелектуального регулятора для керування електронно-променевим обробленням за даними візуалізації.

Ключові слова:

методи візуалізації, оптичні матеріали, електронно-променеве оброблення, діагностика, інтелектуальне керування

Використана література:

1. Дудко Г. В. Проблема формирования особочистых и бездефектных поверхностей / Г. В. Дудко, В. Н. Лисоченко // Материалы краткосрочного семинара. – Л., 1985. – С. 13-16.

2. Электронно-лучевая обработка фотокатодных стекол / Г. В. Дудко, А. А. Кравченко, Д. И. Чередниченко [и др.] // Электронная техника. Сер. 4. – 1989. – Вып. 1. – 294 с.

3. Канашевич Г. В. Алгоритм керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці / Г. В. Канашевич, А. І. Щерба, І. В. Дробот // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тематичний випуск «Математичне моделювання в техніці та технологіях». – Х., 2012. – Вип. 27. – С. 231-239.

4. Канашевич Г. В. Изменение свойств оптического стекла после электронно-лучевой обработки / Г. В. Канашевич, Д. И. Котельников, Г. Н. Дубровская // Материалы ІІ Всесоюзной конференции "Модификация свойств конструкционных материалов пучками заряженных частиц". – Свердловск, 1991. – С. 86-88.

5. Канашевич Г. В. Превращения в поверхностном слое оптического стекла и фотопластин из силикатного стекла от действия низкоэнергетического электронного потока / Г. В. Канашевич // Ежемесячный междисциплинарный теоретический и прикладной научно-технический журнал «Нано- и микросистемная техника» (Россия). – 2008. – № 10. – С. 28-30.

6. Канашевич Г. В. Технологічні основи керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці : дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Г. В. Канашевич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – К., 2010.

7. Кравченко А. А. О формировании предельно гладких поверхностей стекол / А. А. Кравченко, Ю. Н. Лохов, Д. И. Чередниченко // Физика и химия стекла. – 1990. – Т. 16, № 6. – С. 923-927.

8. Ярмілко А. В. Експрес-діагностика виробничих процесів за результатами відеоспостережень / А. В. Ярмілко, А. Ю. Небилиця // Матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ‘2011”. – Чернігів : ФОП Васюта В.В., 2011. – С. 209-212.

9. Ярмілко А. В. Формування стратегії керування технологічним модулем за даними поточного моніторингу та експрес-діагностики / А. В. Ярмілко // Математичні машини і системи. – 2013. – № 1. – С. 102-110.

10. Intelligent Manufacturing Systems [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ims.org/.

11. Jorge Gamboa-Revilla and Miguel Ramirez-Cadena. Intelligent Manufacturing Systems : a methodology for technological migration [Electronic resource]. – Access mode : www.iaeng.org/publication/WCE2008/WCE2008_pp1257-1262.pdf.

 

Переглянути статтю    Завантажити pdf