ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Яндульський О.С., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мацейко В.В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано світовий досвід впровадження систем гнучких передач змінного струму для підвищення ефективності управління енергосистемами. Узагальнені функціональні можливості та лідери на світовому ринку цих пристроїв. Розглянута необхідність інтеграції систем ГПЗС в ОЕС України з метою вирішення проблем та недоліків, які притаманні їй на цьому етапі розвитку. Розроблена автоматична система керування тиристорною установкою поздовжньої компенсації, проведено моделювання та аналіз впливу ТУПК на підвищення пропускної здатності ліній електропередач та здійснення ефективного демпфірування низькочастотних коливань.

Ключові слова:

гнучкі системи передачі змінного струму, статичний тиристорний компенсатор, тиристорна установка поздовжньої компенсації, система керування, моделювання

Використана література:

1. Кириленко О. В. Проблеми з забезпечення надійної роботи ОЕС України в умовах реформування енергетики / О. В. Кириленко // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2009. – Ч. 1. – С. 135-141.

2. Grunbaum R. FACTS for enhancing the reliability of power transmissions grids [Electronic resource] / R. Grunbaum, P. Jones, B. Richardson // ABB Power Technologies AB, Sweden, 2005. – Access mode : http://www.abb.com.

3. Laszlo Gyugyi, Narain G. Hingorani, Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems. – Wiley-IEEE Press, 1999. – 452 p.

4. Підвищення пропускної здатності «слабких» перетинів енергосистем з використанням технології ГПЗС (FACTS) / Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, В. В. Павловський, А. В. Левконюк // Техн. електродинаміка. – 2009. – № 2. – С. 63-68.

5. Paserba J. A Thyristor ControlledSeries Compensation Model for Power System Stability Analysis / J. Paserba, N. Miller, E. Larsen and R. Piwko // IEEE Trans. Power Systems. – Vol. 10. – No. 4. – November 1995. – P. 1471-1478.

Переглянути статтю    Завантажити pdf