ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Зайцев С.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Приступа В.В., Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна

Василенко В.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Отримано аналітичні залежності для розрахунку середньої ймовірності бітової помилки в безпровідних мережах і сигналами OFDM з внутрібітовою псевдовипадковою перебудовою піднесучих частот, що дозволяють оцінити завадозахищеність цих мереж за умов впливу організованих завад.

Ключові слова:

технологія OFDM розширення спектра завадозахищеність

Використана література:

1. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты / В. И. Борисов, В. М. Зинчук, А. Е. Лимарев и др. – М. : Радио и связь, 2000. – 384 c.

2. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов модуляцией несущей певдослучайной последовательностью / В. И. Борисов, В. М. Зинчук, А. Е. Лимарев и др. – М. : Радио и связь, 2003. – 640 c.

3. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Б. Скляр. – 2-е издание. – М. : Вильямс, 2003. – 1104 с.

4. Бураченко Д. Л. Сигнальные конструкции. Приложения : учебное пособие : ч. 3 / Д. Л. Бураченко, Н. В. Савищенко. – СПб., 2005. – С. 3-28.

Переглянути статтю    Завантажити pdf