ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Собуцький В.О., Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

Бура В.С., Управління з питань НС та ЦЗН Рівненської ОДА, м. Рівне, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Пропонується приклад застосування методів системного аналізу й математичного планування експерименту для вирішення проблем експлуатаційної надійності у сфері містобудування. Приведені алгоритми розв’язання типових задач із апріорного ранжирування уражальних чинників джерел техногенних надзвичайних ситуацій, прогнозування виробничо-промислової ситуації в системі магістральних електромереж і пошуку шляхів реалізації технічних рішень щодо сталого енергопостачання та світломаскування категорованих міст та об‘єктів економіки. Розроблена функціональна структура системи інженерно-технічних заходів забезпечення цивільного захисту у сфері містобудування містить відповідний математичний апарат для управління виробничо-промисловою ситуацією за критеріями ефективності, а також забезпечує синтез її локальних теорій.

Ключові слова:

інженерно-технічні заходи забезпечення цивільного захисту, магістральні електромережі, аналітично-експертне забезпечення цивільного захисту, виробничо-промислова ситуація, математичне планування експерименту

Використана література:

1. Дворкін Л. Й. Розв’язування будівельно-технологічних задач методами математичного планування експерименту : навчальний посібник / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, В. В. Житковський. – Рівне : НУВГП, 2011. – 174 с.

2. Эйнштейн А. Собрание научных трудов / А. Эйнштейн. – М. : Наука, 1965. – Т. 4. – 599 с.

3. Боевые свойства ядерного оружия. – М. : Воениздат, 1967. – 624 с.

4. Вся высшая математика : учебник / М. Л. Краснов, А. И. Киселёв, Г. И. Макаренко, Е. В. Шикин, В. И. Заляпин, С. К. Соболев. – М. : Эдиториал УРСС, 2003. – Том 6. – 256 с.

5. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони). Система надійності та безпеки в будівництві: ДБН В.1.2-4-2006. – К. : Мінбуд України, 2006. – 34 с.

6. Байков В. Н. Железобетонные конструкции. Общий курс : учебник для вузов / В. Н. Байков, Е. Є. Сигалов. – М. : Стройиздат, 1991. – 767 с.: ил.

7. Собуцький В. О. Експлуатаційна надійність міських будівель і споруд: основи теорії і практика : монографія / В. О. Собуцький, О. В. Собуцький. – Рівне : НУВГП, 2013. – 225 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf