ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Самчук В.В., Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

При виготовленні виробів із ПКМ часто виникає необхідність обробляти отвори відносно великих діаметрів, що найчастіше виконується розточуванням, але це завдання значно ускладнюється при утворенні отворів у виробах не тіл обертання. Розглянуто метод підвищення якості отворів у корпусних виробах, виготовлених із ПКМ, який полягає у зрівноважуванні сил різання, діючих на оброблювану поверхню з боку ріжучого пристрою, робота якого здійснюється за принциповою кінематичною схемою різання.

Ключові слова:

отвір, полімерний композитний матеріал, механічне оброблення, сили різання, принципова кінематична схема різання

Використана література:

  1. Производство изделий из полимерных материалов : учеб. пособие / В. К. Крыжановский, М. Л. Кербер, В. В. Бурлов, А. Д. Паниматченко. – СПб. : Профессия, 2004. – 464 с.

  2. Степанов А. А. Обработка резанием высокопрочных полимерных композитов / А. А. Степанов. – Л. : Машиностроение, Ленинград, 1987. – 176 с.

  3. Криштопа Н. А. Обработка отверстий в композитных и неметаллических материалах / Н. А. Криштопа, С. П. Радзевич, А. И. Бобко. – К. : Техніка, 1980. – 126 c.

  4. Davim, J. Paulo. Machining: fundamentals and recent advances / J. Paulo Davim. Springer-Verlag London Limited, 2008. – 368 р.

  5. Ярославцев В. М. Наука и образование: высокоэффективные технологии обработки изделий из полимерных материалов [Электронный ресурс] / В. М. Ярославцев. – Режим доступа : http://technomag.edu.ru/doc/361759.html.

  6. Пристрій для безвібраційної обробки отворів / Ю. І. Сичов, А. П. Тарасюк, В. В. Самчук, Б. Г. Лях, І. С. Аракелян // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Х. : Технологический Центр, 2011. – № 6/7 (54). – С. 33-46.

  7. Грановский Г. И. Кинематика резания / Г. И. Грановский. – М. : Машгиз., 1948. – 201 с.

  8. Ящерицын П. И. Ротационное резание материалов / П. И. Ящерицын, А. В. Борисенко, И. Г. Дривотин, В. Я. Лебедев. – Минск : Наука и техника, 1987. – 229 с.

  9. Тарасюк А. П. Повышение эффективности фрезерования волокнистых полимерных композиционных материалов фрезами с разнонаправленными режущими кромками : дис. … канд. техн. наук / А. П. Тарасюк. – Х. : ХПИ, 1993. – 183 с.

  10. Патент України на корисну модель UA 82817 U. МПК В23В 29/03. Пристрій для обробки отворів / А. П. Тарасюк, Ю. І. Сичов, В. В. Самчук, Б. Г. Лях, Р. М. Лавриненко. –Опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15.

Переглянути статтю    Завантажити pdf