ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Савченко О.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Квашук Ю.В., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Сиза О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведені результати визначення складу активних компонентів інгібіторів на основі рослинної сировини – ГС-1 та РС-ЧДТУ. Встановлено основні закономірності механізму протикорозійної дії інгібіторів та особливості їх адсорбції на поверхні сталі. Досліджена будова та структура захисної плівки на поверхні металу.

Ключові слова:

інгібітор корозії, рослинна сировина, механізм дії, адсорбція, захисна плівка

Використана література:

  1. Тищенко Г. П. Корозія і захист від корозії в харчовій промисловості / Г. П. Тищенко, М. В. Бурмістр. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2002. – 461 с.

  2. Романов В. В. Методы исследования коррозии металлов / В. В. Романов. – М. : Металлургия, 1965. – 280 с.

  3. Решетников С. М. Ингибиторы кислотной коррозии / С. М. Решетников. – Л. : Химия, 1986. – 144 с.

  4. Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии : учебник / Д. А. Фридрихсберг. – Л. : Химия, 1984. – 386 с.

  5. Королев А. А. Механизм действия экологически безопасного ингибитора ФЕС при защите стали / А. А. Королев, О. И. Сизая // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2008. – № 2. – С. 23-29.

  6. Розенфельд И. Л. Ингибиторы атмосферной коррозии / И. Л. Розенфельд, В. П. Парсианцева. – М. : Наука, 1985. – 278 с.

  7. Вплив технологічних факторів на корозійну тривкість сталей в харчових виробництвах / Ю. Квашук, О. Сиза, О. Савченко, В. Челябієва // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – Спец. випуск № 9. – Т.1. – С. 226-231.

Переглянути статтю    Завантажити pdf