ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Сатюков А.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Ушаков В.Г., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Приступа А.Л., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведені результати експериментальних досліджень зміни електрофізичних параметрів зразків германію, легованого міддю залежно від часу опромінення його рентгенівськими променями. Показано, що рентгенівське випромінювання суттєво впливає на електрофізичні параметри германію з домішками міді, причому цей вплив суттєво збільшується при охолодженні зразка до температури рідкого азоту.

Ключові слова:

напівпровідникові детектори; рентгенівське випромінювання, германій

Використана література:

1. Милнс А. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках / А. Милнс. – М. : Мир, 1977. – 126 c.

2. Infrared components // Drjchure Edition 47. – Santa Barbara Research Cеnter USA, 1983.

3. Банзак О. В. Воздействие ионизирующих излучений на параметры полупроводниковых оптических элементов / О. В. Банзак // Вісник Черкаського технологічного університету. – 2008. – № 2. – С. 110-112.

4. Васильев Н. Д. Образование радиационных дефектов в полупроводниках / Н. Д. Васильев // ФТП. – 1981. – Т. 15. – Вып. 7. – С. 125-129.

Переглянути статтю    Завантажити pdf