ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Гомеля М.Д., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Петриченко А.І., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Трус І.М., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Вивчено процеси нейтралізації слабокислих перміатів, що утворюються при зворотно-осмотичному опрісненні води, попередньо обробленій на слабокислому катіоніті DOWEX-MAC-3 у кислій формі. Опріснення проводили з використанням мембрани Filmtec TW30-1812-50. Показано, що під час оброблення води на слабокислотному катіоніті після зворотно-осмотичного фільтра, перміат є слабокислим розчином із жорсткістю 0,26 мг-екв/дм3 та рН=3,94. При змішуванні з вихідним розчином його жорсткість, лужність та рН зростають до значень, що відповідають якості питної води. Ефективність нейтралізації перміату на катіонітах у кислій формі залежить від типу та форми катіоніту.

Ключові слова:

зворотний осмос, катіоніт, концентрат, нейтралізація, опріснення, перміат

Використана література:

  1. Мембранная технология в подготовке питьевой воды / А. Г. Первов, Ю. В. Резцов, B. C. Коптев, С. Б. Милованов // Водоснабжение и санитарная техника. 1995. № 2. С. 28-33.

  2. Щербатюк М. О. Обессоливание минерализованных шахтных вод с помощью обратноосмотического метода / М. О. Щербатюк, В. Г. Львов, А. И. Сердюк // Природничі науки. 2009. № 1. С. 430-435.

  3. Дослідження методів попередньої підготовки води з високою жорсткістю для мембранного кондиціонування / Ф. М. Талхі, Н. В. Макарова, І. М. Астрелін, Н. М. Толстопалова // Наукові вісті НТУУ «КПІ» . 2008. № 4. С. 127-131.

  4. Застосування слабокислотного катіоніту Dowex MAС-3 для стабілізаційної обробки води / І. М. Макаренко, О. В. Глушко, В. В. Рисухін, В. П. Малін // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2012. № 3/6(57). С. 16-20.

  5. Рисухін В. В. Вплив концентрації розчинів сірчаної кислоти, форми катіоніту Dowex MAС-3 на ефективність його регенерації / В. В. Рисухін, О. В. Глушко, І. М. Макаренко // Вісник національного технічного університету «ХІІІ» . 2012. № 34. С. 137-145.

  6. Гомеля Н. Д. Оценка эффективности ионитов КУ-2-8 и Agualite K-100FC при умягчении воды в присутствии ионов железа / Н. Д. Гомеля, Ю. А. Омельчук, В. М. Радовенчик // Экотехнологии и ресурсосбережение. 2008. № 3. С. 62-65.

  7. Рисухін В. В. Переробка концентратів, що утворюються при нанофільтраційному очищенні вод з підвищеною мінералізацією / В. В. Рисухін, Т. О. Шаблій, М. Д. Гомеля // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2011. № 5/3(53). С. 51-55.

Переглянути статтю    Завантажити pdf