ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Федориненко Д.Ю., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Одним з найбільш перспективних шляхів підвищення точності оброблення на верстатах є застосування шпиндельних гідростатичних опор регульованого типу. В роботі здійснено оцінювання ефективності використання регулювання величиною зазору в гідростатичних опорах з пружними елементами корпусу з метою підвищення точності оброблення різанням. Точність оброблення різанням визначалася за відхиленням від круглості оброблених поверхонь партії зразків-виробів. Розроблено методику спектрального та кореляційного аналізу точності оброблення партії зразків-виробів. Встановлені закономірності формування відхилень від круглості оброблених поверхонь, суттєвих гармонік спектра залежно від процесу регулювання величиною статичного зазору в опорних гідростатичних вузлах шпинделя. Показано ефективність промислового використання гідростатичних опор регульованого типу для підвищення точності шліфування.

Ключові слова:

точність, шпиндель, гідростатична опора, регулювання, статичний зазор

Використана література:

 1. Детали и механизмы металлорежущих станков / [В. В. Каминская, З. М. Левина и др.] ; под ред. Д. Н. Решетова. М. : Машиностроение, 1972. 519 с. (Шпиндели и их опоры, механизмы и детали приводов; т. 2).

 2. Решетов Д. Н. Точность металлорежущих станков / Д. Н. Решетов, В. Т. Портман. − М. : Машиностроение, 1986. − 337 с.

 3. Базров Б. М. Технологические основы проектирования самоподнастраивающихся станков / Б. М. Базров. – М. : Машиностроение, 1978. – 216 с.

 4. Балакшин Б. С. Адаптивное управление станками / Б. С. Балакшин. – М. : Машиностроение, 1973. – 688 с.

 5. Юркевич В. В. Точность токарной обработки / В. В. Юркевич, А. В. Соколов // Машиностроитель. 2001. № 11. С. 22-30.

 6. Юркевич В. В. Методы испытаний обрабатывающих станков / В. В. Юркевич // Машиностроитель. 2006. № 10. С. 30-39.

 7. Струтинський В. Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки / В. Б. Струтинський. Житомир : ЖІТІ, 2001. 612 с.

 8. Струтинський В. Б. Математичне моделювання металорізальних верстатів / В. Б. Струтинський, П. П. Мельничук. Житомир : ЖІТІ, 2002. − 572 с.

 9. Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на точность: ГОСТ 8-82. – [Действ. от 1983-07-01]. – М. : Издательство стандартов, 1983. – 11 с.

 10. Регульовані гідростатичні підшипники для шпиндельних вузлів / Ю. О. Сахно, Д. Ю. Федориненко, С. В. Бойко, В. С. Волик. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 172 с.

 11. Струтинський В. Б. Статистична динаміка шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах : монографія / В. Б. Струтинський, Д. Ю. Федориненко. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. 464 с.

 12. Станки металлорежущие. Образцы-изделия для проверки точности обработки. Общие технические требования: ГОСТ 25443-82. – [Действ. от 1982-09-09]. – М. : Издательство стандартов, 1983. – 5 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf