ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Козленко М.І., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено результати експериментальних досліджень спектральних та статистичних характеристик сигналу датчика нахилу автономного мобільного робота. Встановлено, що спектральна щільність сигналу є суттєво нерівномірною, а імовірнісний розподіл відрізняється від нормального. Виділено напрями подальших досліджень щодо створення методів та засобів опрацювання сигналів.

Ключові слова:

датчик нахилу, автономний мобільний робот, спектр, статистична характеристика

Використана література:

  1. Бузыканов С. Датчик наклона на основе твердотельного акселерометра / C. Бузыканов // Современная электроника. – 2004. – № 2. – С. 42-45.

  2. Jiayang Liu. uWave: Accelerometer-based personalized gesture recognition and its applications / Jiayang Liu, Lin Zhong, Jehan Wickramasuriya Venu Vasudevan // Pervasive and Mobile Computing. – Vol. 5. – Issue 6. – December, 2009. – P. 657-675.

  3. Клец Д. М. Применение акселерометров в качестве элементов контрольно-измерительной системы автомобиля / Д. М. Клец // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 9 (180), ч. 1.

  4. Пестов Е. Распознавание движения мобильного устройства / Е. Пестов // International Journal of Open Information Technologies. – 2013. – № 1(3). – С. 5-10.

  5. Mark Pedley. Tilt Sensing Using a Three-Axis Accelerometer. Document Number: AN3461 Rev. 6, 03/2013 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3461.pdf.

  6. Tilt measurement using a low-g 3-axis accelerometer. Application note AN3182. Doc ID 17289 Rev 1. [Electronic resource]. – Access mode : http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00268887.pdf.

  7. Roborace [Electronic resource]. – Access mode : http://www.roborace.te.ua.

  8. Козленко М. І. Мікромодуль інерціальної навігаційної системи для діючої моделі автономного транспортного засобу / М. І. Козленко // Збірник тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Приладобудування 2013: стан і перспективи” (23-24 квітня 2013 р., м. Київ). – К. : НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2013. – С. 26-27.

  9. Козленко М. І. Ефективність використання частотної смуги при формуванні широкосмугових сигналів в розподілених комп’ютерних та телекомунікаційних системах / М. І. Козленко // Проблеми інформаційних технологій. – 2012. – № 1 (011). – С. 115-120.

Переглянути статтю    Завантажити pdf