ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Петрушинець Л.В., Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна

Фальченко Ю.В., Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна

Харченко Г.К., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто особливості поведінки багатошарових фольг при використанні їх як проміжних прошарків при дифузійному зварюванні у вакуумі. Запропонована модель утворення зварного з’єднання з використанням проміжного прошарку з багатошарової фольги.

Ключові слова:

дифузійне зварювання у вакуумі, сплав на основі γ-TiAl, багатошарові фольги Ti/Al, модель утворення зварного з’єднання

Використана література:

  1. Многослойные фольги Ti/Al: методы получения, свойства и применение при сварке / А. И. Устинов, Ю. В. Фальченко, Т. В. Мельниченко, Г. К. Харченко и др. // Современная электрометаллургия. – 2012. – № 1. – С. 30-37.

  2. Получение неразъемных соединений сплавов на основе γ-TiAl с использованием нанослойной прослойки Ti/Al способом диффузионной сварки в вакууме / А. И. Устинов, Ю. В. Фальченко, А. Я. Ищенко, Г. К. Харченко и др. // Автоматическая сварка. – 2009. – № 1. – С. 17-21.

  3. Диффузионная сварка в вакууме сплава на основе γ-TiAl с использованием нанослойных прослоек / Г. К. Харченко, А. И. Устинов, Ю. В. Фальченко, А. Н. Муравейник и др. // Автоматическая сварка. – 2011. – № 3. – С. 7-11.

  4. Лутфулин Р. Я. Сверхпластичность и твердофазное соединение наноструктурированных материалов / Р. Я. Лутфулин // Письма о материалах. – 2011. – Т. 1. – С. 59-64.

  5. Шишкін А. Є. Реакційна здатність багатошарових фольг та їхня деформаційна поведінка при нагріванні в умовах постійно діючих навантажень : автореф. дис. … канд. техн. наук / А. Є. Шишкін. – К. : ІМФ НАНУ, 2012. – 23 с.

  6. Чуприна В. Г. Окисление интерметаллида TiAl / В. Г. Чуприна, И. М. Шаля // Порошковая металлургия. – 2007. – № 11/12. – С. 80-87.

  7. Люшинский А. В. Диффузионная сварка разнородных материалов : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. В. Люшинский. М. : Академия, 2006. 208 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf