ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Несхозієвський А. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Несхозієвська Т. М., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Киричок П.О., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто процеси автоматизації управління якістю в поліграфічному обладнанні, переважно у друкарських процесах. Запропоновано нові методи автоматизації системи управління якістю поліграфічної продукції на основі форматів CIP3 та JDF. У межах системи пропонується автоматизація процесів відновлення деталей друкарських машин та покращення їх експлуатаційних властивостей.

Ключові слова:

управління якістю, друкарські процеси, автоматизація, системи контролю якості

Використана література:

 1. Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации / Г. Киппхан. – М. : МГУП, 2003. – 1280 с.

 2. Шевчук А. В. Система управління якістю поліграфічного комбінату «Україна» / А. В. Шевчук // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. – К. : НТУУ «КПІ», 2004. – Вип. 1. – С. 24-33.

 3. Несхозієвський А. Аналіз сучасного стану друкарського обладнання для виробництва газет в Україні / А. Несхозієвський // Доповіді 5-ї науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде». – Львів, 2005. – С. 74-76.

 4. Ярема С. М. Офсетний друк : навч. посіб. : у 2-х кн. / С. М. Ярема. – К. : УкрНДІСВД : ХаГар, 2000/2002.

 5. Розум Т. В. Технологія комплексного контролю якості / Т. В. Розум // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. – К. : НТУУ «КПІ», 2004. – Вип. 1. – С. 34-38.

 6. Шевчук А. В. Система управління якістю поліграфічного комбінату «Україна» / А. В. Шевчук // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. – К. : НТУУ «КПІ», 2004. – Вип. 1. – С. 24-33.

 7. Международный сертификат ISO 9004:2000. «Системы менеджмента качества. Руководство по улучшению деятельности».

 8. Величко О. М. Розвиток технологічних процесів видавничо-поліграфічної справи / О. М. Величко // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. – К. : НТУУ «КПІ», 2003. – Вип. 1. – С. 4-9.

 9. Мельников О. В. Технологія плоского офсетного друку : підручник / О. В. Мельников ; за ред. Е. Т. Лазаренка. – 2-е вид., виправл. – Львів : УАД, 2007. – 388 с.

 10. Положение о техническом обслуживании и ремонте оборудования полиграфических предприятий. – М. : Книга, 1990. – 272 с.

 11. Кисилевский М. М. Инженерное хозяйство полиграфических предприятий / М. М. Кисилевский. – М. : Книга, 1967. – 208 с.

 12. Киричок П. О. Розробка системи контролю роботи друкарських машин / П. О. Киричок, А. В. Несхозієвський // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – Вип. 1-2.

 13. Стандарти у поліграфії (Стандартизація у видавничій поліграфічній та пакувальній справі) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Ярема та ін. – Київ–Львів : Університет «Україна», ДП «УкрНДНЦ», УАД, ХК «Бліц-Інформ», 2004. – 312 с.

 14. Туркин Е. Рациональный контроль качества триадной офсетной печати / Е. Туркин // КомпьюАрт. – 2007. – № 2 (122). – С. 11-15.

 15. Шинкаренко О. Автоматизація управління поліграфічних підприємств в Україні: актуаль­ність та проблеми / О. Шинкаренко // Друкарство. – 2006. – № 2 (67). – С. 27-30.

 16. Киричок П. О. Технологічне забезпечення роботоздатності та надійності елементів та вузлів поліграфічних машин / П. О. Киричок // Технологія і техніка друкарства. – 2003. – № 1. – С. 71-79.

 17. Розум Т. Системний підхід в організації управління якістю на поліграфічних підприємствах / Т. Розум // Друкарство. – 2004. – № 3 (56). – С. 25-26.

 18. Белокрысенко В. Ф. Почему «разбиваются» печатные машины / В. Ф. Белокрысенко, И. П. Белоусова // КомпьюАрт. – 2007. – № 3 (123). – С. 46-50.

Переглянути статтю    Завантажити pdf