ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Трейтяк В.В., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Толбатов С.В., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Павленко П.М., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сучасні методи аналізу робіт (видів робіт), зроблено аналіз сильних сторін та недоліків. Уперше введено аспекти, які характеризують розглянуті методи з погляду ефективності їх використання в задачах аналізу робіт та зроблено розрахунок їх вагових коефіцієнтів з використанням методу парних порівнянь. У разі необхідності змінення акценту щодо важливості певних аспектів, можливо зробити розрахунок вагових коефіцієнтів за допомогою розглянутої методики для нових умов. Тобто можливо отримати нові значення вагових коефіцієнтів залежно від пріоритетів, розставлених для аспектів з урахуванням нових умов проведення аналізу.

Ключові слова:

критерій, методи аналізу робіт, оцінювання складності робіт (видів робіт), математична модель методу аналізу робіт, метод парних порівнянь, критерій ефективності

Використана література:

  1. Final Report on the Review and Evaluation of Job Analysis Practices. IFS international, 2011. – 295 p.

  2. McCormick, E. J., Cunningham, J. W., & Gordon, G. G. (1967). Job dimensions based on factorial analyses of worker-oriented job variables. Personnel Psychology, 20, 1967. – P. 417-430.

  3. Harvey, R. J. The common-metric questionnaire (CMQ): A job analysis system (first edition). San Antonio, TX: The Psychological Corporation. – 1991. – 156 p.

  4. Fine, S. A., Harvey, R. J., & Cronshaw, S. F. (2004, April). FJA strategies for addressing O*NET limitations in a post-DOT environment In Fleishman, E. A. (Chair), Things, Data, and People: Fifty years of a seminal theory. Symposium presented at the Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Chicago. – 11 p.

  5. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий : пер. с англ. / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.

  6. Павлов А. Н. Решение многокритериальных задач методом анализа иерархий : учебное пособие / А. Н. Павлов. – М. : РАГС, 2010. – 116 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf