ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Кривоберець С.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Зацерковний В.І., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено визначення ефективності сільськогосподарського (с.-г.) виробництва і стану ґрунтів України через порівняння з країнами, які за такими характеристиками, як природні умови, площа, кількість населення тощо, подібні з Україною. Проаналізовано можливості використання геоінформаційних систем як одного з найбільш перспективних напрямків підвищення ефективності управління с.-г. виробництвом, які є інструментом для практичної реалізації нових підходів до управління сільським господарством на основі просторового відображення об’єктів, що мають певні розміри та положення у просторі, а технологія просторових баз даних, може гарантувати адекватне комп’ютерне подання цієї інформації. Розглянуто технології прийняття рішень і приклади задач с.-г. виробництва, що вирішуються за допомогою та при використанні ГІС.

Ключові слова:

сільське господарство (с.-г.), стан ґрунтів, ефективність управління, геоінформаційні системи (ГІС), геоінформаційні технології (ГІТ)

Використана література:

  1. Мельник А. Земля вмирає. Легендарна родючість українських чорноземів під загрозою [Електронний ресурс] / А. Мельник // Український Екологічний Портал. – 2007. – Режим доступу : http://www.ecoport.org.ua/ekostatti/?pid=19625.

  2. Берлянт A. M. Геоинформационное картографирование : монография / A. M. Берлянт. – М. : Астрея, 1997. – 64 с.

  3. Абрамюк І. Сільське господарство України та деяких інших країн [Електронний ресурс] / І. Абрамюк // Інститут громадянського суспільства. – 2012. – Режим доступу : http://www.csi.org.ua/www/?p=2271.

  4. Зацерковний В. І. Концепція створення системи агроекологічного моніторингу сільськогосподарських угідь за допомогою ГІС / В. І. Зацерковний, С. В. Кривоберець // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва : зб. наук. праць Західного геодезичного товариства УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – № 2 (22). – С. 176-181.

  5. Зацерковний В. І. Використання геоінформаційних технологій в аналізі ґрунтового покриву / В. І. Зацерковний, С. В. Кривоберець, Ю. С. Сімакін // Інженерна геодезія. – 2010. – № 56. – C. 162-168.

  6. Бурачек В. Г. Основи геоінформаційних систем : монографія / В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, В. І. Зацерковний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 512 с.

  7. Бурачек В. Г. Геоінформаційний аналіз просторових даних : монографія / В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, В. І. Зацерковний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 440 с.

  8. Зацерковний В. І. Розробка підходів щодо створення ГІС-моніторингу сільськогосподарських земель / В. І. Зацерковний, С. В. Кривоберець // Інженерна геодезія. – 2011. – № 57. – C. 123-132.

Переглянути статтю    Завантажити pdf