ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Козьяков С.В., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено результати дослідження взаємозв’язку між потребами ІТ-фахівців, їх видами діяльності та мотиваторами. Побудована математична модель та етапи методики визначення видів мотивації ІТ-фахівця промислового підприємства.

Ключові слова:

мотивація, ІТ-фахівці, ранжування потреб

Використана література:

  1. Завадcький Й. C. Менеджмент : у 3 т. Т. 1 / Й. C. Завадcький. – 3-вид., доповн. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 542 c.

  2. Уайтли Ф. Мотивация : [пер. с англ.] / Ф. Уайтли ; под науч. ред. Н. М. Макаровой. – М. : Вильямс, 2005. – 160 с.

  3. Харченко М. Показники оцінки результатів діяльності працівників підприємств та деякі підходи до організації матеріального стимулювання їх праці / М. Харченко, С. Шкорінов // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 4. – С. 25-28.

Переглянути статтю    Завантажити pdf