ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Бальченко І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Клименко В.П., Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна

Литвинов В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Проведено аналіз сучасних методів та технологій, що застосовуються при вирішенні завдань ефективного управління аграрним підприємством. Наведено принципи побудови програмно-апаратного комплексу для автоматизації управління сільськогосподарським підприємством у галузі рослинництва.

Ключові слова:

інформаційні технології, автоматизація управління, агрофірма

Використана література:

  1. Деревець І. С. Інформаційно-інноваційний розвиток інженерно-технічної сфери АПК / І. С. Деревець // Механізація та електрифікація сільського господарства. – Глеваха, 2013. – Вип. 97, т. 2. – С. 300-306.

  2. Автоматизация агропромышленных предприятий и холдингов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://1c.abbyy.ua/solutions/agroholding/.

  3. Арютов Б. А. Методы повышения эффективности механизированных производственных процессов по условиям их функционирования в растениеводстве : учебное пособие / Б. А. Арютов, А. Н. Важенин, А. В. Пасин. – М. : Академия Естествознания, 2010.

  4. Харазов В. Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами / В. Г. Харазов. – М. : Профессия, 2009.

  5. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. Введение в объектно-ориентированный анализ и проектирование / К. Ларман. – Вильямс, 2001. – 496 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf