ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Яндульський О.С., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мацейко В.В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Марченко А.А., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Хоменко О.В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто структуру та типи регулювання частоти й активної потужності. Наведено результати моделювання роботи системного пропорційно-інтегрального регулятора. Розроблена комп’ютерна модель системи автоматичного регулювання частоти та активної потужності (САРЧП) у середовищі Matlab, яка, базуючись на бібліотеці нелінійних систем, дозволяє знайти параметри регулятора, що відповідають критерію оптимальності.

Ключові слова:

регулювання, оптимізація, енергосистема, баланс активних потужностей, моделювання

Використана література:

  1. Правила первичного и вторичного регулирования частоты и мощности в UCTE. – К., 1998. – 37 с.

  2. Алексеев С. В. Описание энергообъединения как объекта управления режимом по частоте и активной мощности / С. В. Алексеев, И. Б. Копылов, А. М. Машанский // Электричество. – 1980. – № 12. – С. 23-30.

  3. Стернинсон Л. Д. Переходные процессы при регулировании частоты и мощности в энергосистемах / Л. Д. Стернинсон. – М. : Энергия, 1975. – 216 с.

  4. Автоматизация электростанций, энергосистем и АСУ реализацией энергии // Труды ВНИИЭ. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 72 с.

  5. Яндульський О. С. Автоматичне регулювання частоти та перетоків активної потужності в енергосистемах / О. С. Яндульський, А. О. Стелюк, М. П. Лукаш. – К. : НТУУ «КПI», 2010. – 88 с.

  6. Яндульский А. С. Моделирование системы АРЧМ ОЭС Украины при регулировании перетока / А. С. Яндульский, А. О. Стелюк, Ю. Н. Бондаренко // Технічна електродинаміка. Проблеми сучасної електротехніки. Тем. вип. – 2002. – Ч. 7. – С. 76-79.

  7. Кириленко А. В. Моделирование системы автоматического регулирования частоты и активной мощности в энергосистеме Украины / А. В. Кириленко, А. С. Яндульский, Е. В. Небрат // Технічна електродинаміка. – 2000. – № 1. – С. 99-102.

  8. Веремей Е. И. Пособие "Nonlinear Control DesignBlockset" [Электронный ресурс] / Е. И. Веремей, С. В. Погожев. – Режим доступа : http://matlab.exponenta.ru/nonlinecondes/book1/preface.php.

Переглянути статтю    Завантажити pdf