ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

,

Єфіменко Н.А., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано моделювання технологічних схем контролю якості комбікормових виробництв, розроблена модель технологічних схем контролю якості для комбікормових заводів, що надасть можливість сформувати і зберігати за допомогою інформаційних технологій початкову інформацію щодо видів і структур технічних систем та технічних ланцюгів, а також види обладнання, яке використовується у виробничій системі певний проміжок часу тощо.

Ключові слова:

комбікормове виробництво, технологічні схеми, технологічні ланцюги, якість, контроль якості, виробнича система

Використана література:

  1. Афанасьев В. Комбикормовая промышленность России: прошлое, настоящее, будущее / В. Афанасьев // Комбикорма. – 2008. – № 2. – С. 4-9.

  2. Галицкий P. P. Оборудование зерноперерабатывающих предприятий / P. P. Галицкий. – 3‑е изд., доп. и перераб. – К. : Агропром, 2008. – 271 с.

  3. Ревякін Е. Л. Застосування нових технологій та обладнання на комбікормових підприємствах / Е. Л. Ревякін, В. І. Пахомов // Ефективні корми та годівля. – 2009. – № 4. – С.42-48.

  4. Свиткин М. З. Процессный подход при внедрении систем менеджмента качества в организациях / М. З. Свиткин // Стандарты и качество. – 2002. – № 3. – С. 74-77.

Переглянути статтю    Завантажити pdf