ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Ракова В.П., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна

Кудінова О.В., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглядаються технологічні аспекти розроблення солодковершкових спредів з додаванням соків журавлини і чорниці, з використанням оливкової олії та фруктози. Проведено оцінку органолептичних та фізико-хімічних показників нових продуктів

Ключові слова:

спред, журавлина, чорниця, оливкова олія, фруктоза, функціональні продукти

Використана література:

  1. Назаренко Л. О. Оцінювання конкурентоспроможності спредів, що реалізуються в Україні / Л. О. Назаренко. – Полтава : ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ, 2012. – С. 44-49.

  2. Лихарева И. Лучше хороший спред, чем плохое сливочное масло [Электронный ресурс] / И. Лихарева. – Режим доступа : http://www.goodsmatrix.ru/articles/562.html.

  3. ДСТУ 4445–2005. Спреди та суміші жирові. Загальні технічні умови. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 18 с.

  4. Коваль А. Картина маслом / А. Коваль // Продукты и ингредиенты. – 2011. – 9 октября. – С. 50-53.

  5. Силивончик А. Фермосплавы / А. Силивончик, Г. Татаренко // Бизнес. – 2011. – № 48(983). – С. 62-65.

  6. Олійно-жирова галузь України : інформаційно-аналітичний бюлетень олійно-жирової галузі України та Російської Федерації / голов. ред. П. Ф. Петік. – Х. : УкрНДІОЖ УААН: СПД ФО О. І. Яковенко, 2012. – 80 с.

  7. Тихонов В. Н. Лекарственные растения, сырьё и фитопрепараты / В. Н. Тихонов, Г. И. Калинкина, Е. Н. Сальникова. – Томск : СибГМУ, 2004. – Ч. 1-2. – 264 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf