ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Кучинська А.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено аналітичний огляд щодо застосування натуральної рослинної сировини в технології пива в Україні та за кордоном. Проведено теоретичні обґрунтування вибору рослинної сировини за показником біологічної активності. Результати досліджень дозволять поліпшити рецептурний склад асортименту пивної продукції, збагачуючи її плодово-ягідною та пряно-ароматичною сировиною, корисною для споживання з фізіологічного погляду.

Ключові слова:

функціональні продукти, напої підвищеної харчової цінності, пиво, рослинна сировинна

Використана література:

  1. Асортимент і біологічна цінність пива: [використання імбиру] / А. Мелетьєв, З. Романова, Г. Бартош, С. Тертиці // Харчова і переробна промисловість. – 2010. – № 1. – С. 23-25.

  2. Экспертиза напитков. Качество и безопасность : учеб.-справ. пособие / В. М. Позняковский, В. А. Помозова, Т. Ф. Киселева, Л. В. Пермякова ; под общ. ред. В. М. Позняковского. – 7-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 407 с.

  3. Домарецький В. А. Стан і перспективи розвитку пивоварної промисловості України / В. А. Домарецький, І. В. Мельник // Харч. наука і технологія. – 2010. – № 3. – С. 7-9.

  4. Гренет М. В. Состояние и перспектива производства специальных сортов пива / М. В. Гренет, И. Л. Рисухина // Пиво и напитки. – 2009. – № 2. – С. 8-10.

  5. Влияние пектиновых веществ из травы амаранта на показатели качества пива / А. А. Лапин, Н. А. Соснина, В. Ф. Лапин, С. Т. Минзанова и др. // Тез. докл. II международного симпозиума "Новые и нетрадиционные растения и перспективы их изпользования". – Пущино, 1997. – C. 137.

  6. Родионова Л. Я. Классификация дикорастущего плодово-ягодного и пряно-ароматического сырья по содержанию пектиновых веществ и направленности его использования / Л. Я. Родионова, И. В. Соболь, И. Н. Барышева // Сфера услуг: инновации и качество. – 2011. – № 3. – С. 148-154.

  7. Косминский Г. И. Разработка технологии новых сортов пива на основе пряно-ароматического сырья / Г. И. Косминский, Е. А. Козлова, Н. Г. Царева // Пищевая промышленность: наука и технологи. – 2011. – № 4(14). – С. 11-15.

  8. Рудавська Г. Б. Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення : монографія / Г. Б. Рудавська, Є. В. Тищенко, Н. В. Притульська. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 371 с.

  9. Оптимізація технології приготування пива шляхом вдосконалення процесу приготування пивного сусла / Зоряна Романова, Віктор Зубченко, Микола Романов, Олександр Гушленко // Ukrainian Food Journal. – 2013. – № 2. – С. 7-9.

Переглянути статтю    Завантажити pdf