ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Іванишин В.А., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Бугай В.Г., ТОВ Чернігівбудрозвідування, м. Чернігів, Україна

Пеньковець О.О., ТОВ Чернігівбудрозвідування, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

За результатами статичного зондування вивчені фізико-механічні властивості ґрунтів у природному заляганні, на підставі яких виділено п’ять інженерно-геологічних елементів. Характер зміни питомого опору ґрунтів та питомого тертя загалом хвилеподібний або синусоїдоподібний, зумовлений, найвірогідніше, особливостями осадонакопичення.

Ключові слова:

зондування, опір, тертя, паля, щільність

Використана література:

 1. Ґрунти. Терміни та визначення : ДСТУ Б А.1.1-25-94. – [Чинний від 1994-10-01]. – К. : Держбуд України, 2001. – 52 с.

 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва : ДБН А.2.1-1-2008. – [Чинний від 2008-07-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 72 с.

 3. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення : ДБН А.2.3-1-99. – [Чинний від 2000-01-01]. – К. : Держбуд України, 1999. – 13 с.

 4. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації : ДСТУ Б А.2.4-4:2009. – [Чинний від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд, 2009. – 66 с.

 5. Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань : ДСТУ Б А.2.4-13:2009. – [Чинний від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 35 с.

 6. Система проектної документації для будівництва. Нормоконтроль проектної документації : ДСТУ Б А.2.4-35:2008. – [Чинний від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 9 с.

 7. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування : ДБН В.1.2-2:2006. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Мінбуд України, 2006. – 75 с.

 8. Ґрунти. Метод польових випробувань палями : ДСТУ Б В.2.1-1-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держбуд України, 1995. – 61 с.

 9. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польових випробувань статичним і динамічним зондуванням : ДСТУ Б В.2.1-9-2002. – [Чинний від 2002-10-01]. – К. : Держбуд України, 2002. – 21 с.

 10. Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань : ДСТУ Б В.2.1-27:2010. – [Чинний від 2011-07-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 11 с.

 11. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України : ДБН Д.1.1-7-2000. – [Чинний від 2001-01-01]. – К. : Держкомбуд України, 2001. – 32 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf