ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Космач О.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено результати статистичного аналізу амплітудних та енергетичних параметрів результуючих сигналів акустичної емісії, які формуються під час тертя поверхонь із композиційних матеріалів в умовах зміни швидкості обертання пари тертя, а також величини прикладеного навантаження до поверхонь фрикційного контакту. Показано, що кластерний аналіз дозволяє виявити групи параметрів (кластерів) результуючих сигналів акустичної емісії, які відповідають їх різній інформативності до процесів, що виникають у процесі тертя поверхонь із композиційних матеріалів. Показано, що амплітудні параметри сигналу акустичної емісії мають суттєву відмінність в інформативності серед всіх проаналізованих амплітудно-енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії.

Ключові слова:

акустична емісія, дисперсія, енергія, композиційний матеріал, тертя, кластер, параметр

Використана література:

1. Study on stick-slip friction of reciprocating o-ring seals using acoustic emission techniques / C. Liao; S. Suo, Y. Wang, W. Huang, Y. Liu // Tribology transactions. – 2012. – Vol. 55. – № 1. – P. 43-51.

2. Tribological properties of copper alloy-based composites reinforced with tungsten carbide particles / E. Hong, B. Kaplin, T. You, M. Suh, Y. S. Kim, H. Choe // Wear. – 2011. – Vol. 270. – P. 591-597.

3. Rubtsov V. E. The use of acoustic emission analysis for the wear in sliding friction / V. E. Rubtsov, A. V. Kolubaev, V. L. Popov // Letters to ZHTF. – 2013. – Vol. 4. – P. 79-86.

4. Filonenko S. F. Modeling of the acoustic emission signals for the case of material’s surface layers distraction in the process of friction / S. F. Filonenko; A. P. Stahova; T. N. Kositskaya // Proceedings of the National aviation university. – 2008. – 2. – P. 24-28.

5. Модель сигнала акустической эмиссии при разрушении композиционного материала под действием поперечной силы / С. Ф. Филоненко, В. М. Калита, Т. Н. Косицкая, А. П. Космач // Технологические системы. – 2010. – № 2. – С. 23-32.

6. Філоненко С. Ф. Моделювання сигналів акустичної емісії при руйнуванні композиційних матеріалів під дією поперечної сили / С. Ф. Філоненко, Т. М. Косицька, О. П. Космач // Вісник Національного авіаційного університету. – 2010. – № 2. – С. 95-103.

7. Модель сигнала акустической эмиссии при разрушении композиционного материала под действием поперечной силы / С. Ф. Филоненко, В. М. Калита, А. П. Космач, Т. Н. Косицкая // Технологические системы. – 2010. – № 2(51). – С. 45-53.

8. Філоненко С. Ф. Модель сигналу аустичної емісії при терті поверхонь композиційних матеріалів / С. Ф. Філоненко, Т. М. Косицька, О. П. Космач // Нукоємні технології. – 2010. – № 2(6). – С. 30-38.

9. Filonenko S. Impact of rotational speed of composite friction pair on energy accumulation in acoustic emission signal formation / S. Filonenko, A. Kosmach. Aviation. – 2013. – Vol. 17. – № 4. – P. 129-136.

10. Филоненко С. Ф. Влияние эксплуатационной нагрузки на акустическую эмиссию при трении композиционных материалов / С. Ф. Филоненко, А. П. Космач // Вісник ЧДТУ. – 2011. – № 4(53). – С. 125-133.

11. Дослідження кінетики мікроструктурних перетворень контактної зони тертя під впливом мастильного матеріалу / М. П. Цаплій, О. П. Космач, Ю. В. Велігорська, О. О. Міщук // Віс­ник Інженерної академії України. – 2012. – № 3-4. – С. 140-144.

12. Филоненко С. Ф. Закономерности изменения энергии сигналов акустической эмиссии при трении поверхностей из композиционных материалов / С. Ф. Филоненко, Т. М. Косицкая, О. П. Космач // Вісник Інженерної академії України. – 2011. – № 1. – С. 155-161.

13. Филоненко С. Ф. Влияние эксплуатационной нагрузки на акустическую эмиссию при трении композиционных материалов / С. Ф. Филоненко, А. П. Космач // Вісник ЧДТУ. – 2011. – № 4. – С. 125-133.

Переглянути статтю    Завантажити pdf