ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Федориненко Д.Ю., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Перспективним шляхом підвищення точності та продуктивності процесів механічного оброблення на верстатах є застосування шпиндельних гідростатичних опор регульованого типу. Розроблено методику багатокритеріальної оптимізації високошвидкісних гідростатичних опор з пружними елементами корпусу. Створена лінеаризована математична модель оптимізаційної задачі, яка дозволяє використовувати методи лінійного програмування для пошуку оптимальних значень параметрів. Запропонований алгоритм багатокритеріальної оптимізації шпиндельного вузла на основі методу ЛПτ пошуку, реалізований засобами пакета MathCAD. У результаті оптимізації отримані оптимальні значення конструкційних та експлуатаційних параметрів підшипників з метою забезпечення опорними вузлами точнісних і швидкісних характеристик шпиндельних вузлів.

Ключові слова:

оптимальне проектування, гідростатична опора, метод ЛПτ пошуку, регулювання, шпиндель

Використана література:

1. Гидростатические опоры роторов быстроходных машин / [Артеменко Н. П., Чайка А. И., Доценко В. Н. и др.] ; под ред. Н. П. Артеменко. – Х. : Основа, 1991. – 197 с.

2. Артеменко Н. П. Некоторые результаты экспериментальных исследований динамики роторов на гидростатических подшипниках / Н. П. Артеменко, В. Н. Доценко, А. И. Зубов // Исследование и проектирование гидростатических опор и уплотнений быстроходных машин : сб. статей / под ред. Н. П. Артеменко. 1973. Вып. 1. С. 90-100.

3. Струтинський В. Б. Статистична динаміка шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах : монографія / В. Б. Струтинський, Д. Ю. Федориненко. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. 464 с.

4. Бушуев В. В. Гидростатическая смазка в станках / В. В. Бушуев. М. : Машиностроение, 1989. 176 с.

5. Ингерт Г. Х. Динамические характеристики гидростатических опор / Г. Х. Ингерт, Б. Г. Лурье // Станки и инструмент. 1972. № 9. С. 5-7.

6. Попович М. Г. Теорія автоматичного керування / М. Г. Попович, О. В. Ковальчук. К. : Либідь, 1997. 544 с.

7. Детали и механизмы металлорежущих станков / [Каминская В. В., Левина З. М. и др.] ; под ред. Д. Н. Решетова. М. : Машиностроение, 1972. 519 с. (Шпиндели и их опоры, механизмы и детали приводов; т. 2).

8. Пуш А. В. Шпиндельные узлы: качество и надежность / А. В. Пуш. – М. : Машиностроение, 1992. – 288 с.

9. Соболь И. М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями / И. М. Соболь, Р. Б. Статников. М. : Наука, 1981. 110 с.

10. Соболь И. М. Многомерные квадратные формулы и функции Хаара / И. М. Соболь. – М. : Наука, 1969. – 288 с.

11. Душинский В. В. Оптимизация технологических процессов в машиностроении / В. В. Душинский, Е. С. Пуховский, С. Г. Радченко. К. : Техника, 1977. 176 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf