ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Прохоренко В.М., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Гаєвський В.О., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Використання статистичних методів під час аналізу даних про пористість зварних швів дозволяє враховувати статистичну природу утворення пор. Застосування ймовірності виконання вимог до пористості зварних швів як критерію у процесі оцінювання стійкості зварювальних матеріалів і процесів зварювання до утворення пор, аналізування даних про пористість у зварювальному виробництві сприяє об'єктивності отриманих висновків. Представлено залежність ймовірності одночасного виконання вимог до пористості зварних швів від параметрів статистичного розподілу діаметру пор, кількості пор на одиничній ділянці зварного шва і відносної сумарної площі пор. В основу залежності покладені статистичні закони Пуассона і Вейбулла.

Ключові слова:

зварювання, пористість, виконання вимог, показники пористості

Використана література:

1. Тараричкін І. О. Статистичні методи забезпечення якості продукції зварювального виробництва : монографія / І. О. Тараричкін. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 336 с.

2. Деев Г. Ф. Дефекты сварных швов / Г. Ф. Деев, И. Р. Пацкевич. – К. : Наук. думка, 1984. – 208 с.

3. Прохоренко В. М. Научно-техническая проблема автоматизированного контроля качества сварных соединений / В. М. Прохоренко, И. М. Чертов, В. О. Гаевский // Вісник Донбаської держ. машинобуд. академії. – 2012. – № 3. – С. 236-240.

4. Чвертко Е. П. Прогнозирование качества сварных соединений при контактной стыковой сварке оплавлением по статистическим характеристикам / Е. П. Чвертко, Н. В. Шевченко, А. Е. Пирумов // Вісник Донбаської держ. машинобуд. академії. – 2012. – № 3. – С. 274-279.

5. Вероятностный риск-анализ конструкций технических систем / А. М. Лепихин, Н. А. Махутов, В. В. Москвичев, А. П. Черняев. – Новосибирск : Наука, 2003. – 174 с.

6. Волченко В. Н. Статистические методы управления качеством по результатам неразрушающего контроля / В. Н. Волченко. – М. : Машиностроение, 1976. – 64 с.

7. Бурнашев А. В. Эксплуатационная надежность конструкций севера [Електронний ресурс] / А. В. Бурнашев, А. М. Большаков. – Режим доступу : http://rudocs.exdat.com/docs/index-370719.html.

Переглянути статтю    Завантажити pdf