ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Вервейко О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Отримав подальший розвиток метод вимірювання функції короткочасної нестабільності частоти на базі перетворення період-часовий інтервал-код. Розроблено чотири варіанти його реалізації, отримано аналітичні співвідношення для основних метрологічних характеристик варіантів і проведено їх порівняльний аналіз. Реалізовано автономний і віртуальний вимірювачі, а також проведено експериментальні дослідження стандартних генераторів. Вказано особливості вимірювачів і шляхи їх подальшого вдосконалення.

Ключові слова:

короткочасна нестабільність частоти, перетворювач період-часовий інтервал-код, автономний вимірювач, віртуальний вимірювач, САПР LabVIEW

Використана література:

1. ГОСТ 22866-77. Генераторы кварцевые. Термины и определения. – Действующий с 01.01.79. – М. : Изд-во стандартов, 1977. – 11 с. – (Межгосударственные стандарты).

2. ДСТУ IEC 60679-2-2000 (ГОСТ 30695-2000). Генератори кварцові. Частина 2. Настанова з застосування кварцових генераторів. – Чинний з 01.07.2001. – К. : Держспоживстандарт України, 2001. – 55 с.

3. ГОСТ 8.314-78. Генераторы низкочастотные измерительные. Методы и средства поверки. – Действующий с 01.07.79. – М. : Изд-во стандартов, 1979. – 12 с. – (Межгосударственные стан­дарты).

4. Зайцев З. Характеристики время-частотных измерений / З. Зайцев // Современная элек­троника. – 2009. – № 9. – С. 64-64.

5. Измерения в электронике : справочник / В. А. Кузнецов, В. А. Долгов, В. М. Коневских и др. ; под ред. В. А. Кузнецова. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 512 с.

6. Пат. 1774279 Российская Федерация, МКИ3 G 01 R 23/00. Устройство для измерения кратковременной нестабильности периода / А. И. Вервейко ; заявитель и патентообладатель Производственное объединение “Черниговский радиоприборный завод”. – № 4837835/21 ; заявл. 11.05.90 ; опубл. 07.11.92, Бюл. № 41.

7. А. с. 1723563 СССР, МКИ3 G 05 B 23/02. Измеритель переходных характеристик / А. И. Вервейко, А. П. Коваль, С. Н. Макарук и Ю. С. Шмалий (СССР). – № 4798085/21 ; заявл. 08.12.89 ; опубл. 30.02.92, Бюл. № 12.

8. V. Pavlovsky, A. Verveyko, I. Shkola Reconfigurated laboratory complexes in educational process of the Chernihiv state technological university / Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application // Proceedings of the 1st International Conference ACSN-2003. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University. – 2003. – C. 46-47.

9. LabVIEW для радиоинженера: от виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в программной среде LabVIEW. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 400 с.

10. Рубичев Н. А. Измерительные и информационные системы : учебное пособие / Н. А. Рубичев. – М. : Дрофа, 2010. – 334 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf