ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Сєнько С.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Роговенко А.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз сучасних методів та підходів до автоматичної генерації вихідних кодів, виділено обмеження та особливості їх використання для мов опису апаратури. Акцентовано увагу на методах, які у разі їх використання нададуть змогу зменшити час розроблення пристрою на основі ПЛІС, при відповідній надійності та якості вихідного коду на мові опису апаратури.

Ключові слова:

генерація, вихідний код, мови опису апаратури, VHDL, ПЛІС

Використана література:

1. Новиков Ф. A. Визуальное конструирование программ / Ф. A. Новиков // Информационно-управляющие системы. – 2005. – № 6. – С. 9-22.

2. Селлз К. Современные способы автоматизации повторяющихся задач программирования / К. Селлз // MSDN Magazine. – 2002. – № 6.

3. Шалыто А. А. SWITCH-технология – автоматный подход к созданию программного обеспечения «реактивных» систем / А. А. Шалыто, Н. И. Туккель // Программирование. – 2001. – № 5. – С. 45-62.

Переглянути статтю    Завантажити pdf