ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Скоробогатова В.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Кулик Б.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

На прикладі тривалого моніторингу режиму роботи діючої електричної мережі підприємства показана наявність високої динаміки навантаження по реактивній потужності, яка значно не збігається з динамікою навантаження по активній потужності, у тому числі по монотонності. Запропоновано ввести і визначити групи оцінок електричного навантаження по реактивній потужності в діючій електричній мережі, які враховуватимуть характер і параметри навантаження по реактивній потужності. Результати роботи рекомендується використовувати при алгоритмізації управління режимом роботи діючої електричної мережі за допомогою цільового управління потоками реактивної енергії.

Ключові слова:

діюча електрична мережа, сталий режим роботи електричної мережі, дискретні графіки електричних навантажень по потужностям, статистичні оцінки електричних навантажень

Використана література:

  1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Е. Гмурман. – М. : Высш.шк., 2003. – 479 с.

  2. Указания по определению электрических нагрузок в промышленных установках / Инс­труктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок. – М. : Энергоатомиздат, 1968. – № 6. – С. 3-17.

Переглянути статтю    Завантажити pdf