ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Коваль Т.В., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розроблена модель напруженого стану деревини у торцевій частині пиломатеріалів у процесі їх сушіння. Показано, що нерівномірний розподіл поля вологості вздовж осі сортименту на початковій стадії сушіння призводить до появи вологісних напружень. Сформульована та вирішена задача, яка дозволяє визначити величину вологісних напружень, які є причиною появи поверхневих торцевих тріщин. Показано, що внутрішня тріщина виникає переважно в зоні торц, як результат розвитку значних залишкових деформацій у зоні стискаючих напружень.

Ключові слова:

математична модель, напружений стан деревини, вологісні напруження

Використана література:

1. Кречетов И. В. Сушка древесины / И. В. Кречетов. – М. : Бриз, 1997. – 496 с.

2. Уголев Б. Н. Деформативность древесины и напряжения при сушке / Б. Н. Уголев. – М. : Лесная пром-сть, 1971. – 176 с.

3. Акишенков С. И. Аналитическое определение внутренних напряжений в приторцовых зонах досок при их сушке / С. И. Акишенков // Материалы научно-технической конференции ЛТА. – Л.,1971. – С. 67-69.

Переглянути статтю    Завантажити pdf