ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Марченко Н.В., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розроблено модель модернізації механізму подачі та позиціювання стрічкопиляльних верстатів горизонтального типу для виробництва радіальних пиломатеріалів з деревини. Запропонована модель є одним з варіантів виробництва пиломатеріалів виключно радіального виду пиляння з круглих лісоматеріалів.

Ключові слова:

радіальні пиломатеріали, горизонтальний стрічкопиляльний верстат, сектор, механізм подачі, рольганг

Використана література:

 1. Уласовец В. Г. Рациональный раскрой пиловочника / В. Г. Уласовец. – Екатеринбург : Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2003. – 278 с.

 2. Пінчевська О. О. Теорія і практика лісопиляння / О. О. Пінчевська, Н. В. Марченко. – К. : Освіта України, 2012. – 217 с.

 3. Технологія та обладнання виробництва пилопродукції / О. О.Пінчевська, В. С. Коваль, З. С. Сірко, Н. В. Марченко. – К. : Освіта України, 2013. – 648 с.

 4. Вінтонів І. С. Деревинознавство : навчальний посібник / І. С. Вінтонів, І. М. Сопушинський, А. Тайшінгер. – 2-ге вид. – Львів : Апріорі, 2007. – 312 с.

 5. Батин Н. А. К составлению поставов на выпиловку радиальных пиломатериалов / Н. А. Батин, А. А. Янушкевич // Механическая технология древесины. – 1971. – Вып. 1. – С. 9-13.

 6. Межов И. С. Исследование влияния основных факторов на выход радиальных пиломатериалов / И. С. Межов, Ф. Н. Карпунин, Л. К. Осипова // Деревообрабатывающая промышленность. – 1996. – № 4. – С. 11-13.

 7. Межов И. С. Основы повышения объемного и спецификационного выхода пиломатериалов и заготовок при раскрое бревен брусово-сегментным способом на специализированном оборудовании : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.21.05 / И. С. Межов. – СПб., 1994. – 33 с.

 8. Мчедлишвили С. Н. Влияние ориентированного по сучкам распиливания резонансных бревен развально-сегментным способом на качество радиальных пиломатериалов / С. Н. Мчедлишвили // Новое в технологии и материалах деревообраб. пром-сти. – М. : МЛТИ, 1987. – Вип. 190. – С. 25-28.

 9. Патент № 2310555 Российская Федерация. Способ раскроя бревен на радиальные пиленые заготовки / Матухнов М. М. ; заявитель и патентообладатель Матухнов Михаил Михайлович. – № 2006110914/03 ; заявл. 04.04.2006 ; опубл. 20.11.2007, Бюл. 32.

 10. Марченко Н. В. Способ выпиловки радиальных пиломатериалов из круглых сортиментов / Н. В. Марченко, З. С. Сірко // Annals of Warsaw University of Life SciencesSGGW Forestry and Wood Technology. – 2010. – № 71. – С.47-51.

 11. Патент України на корисну модель № 82240. Спосіб отримання радіальних пиломатеріалів / Сірко З. С., Марченко Н. В., Головач В. М. ; заявник та патентовласник Національний університет біоресурсів та природокористування України. – № u 2013 01829 ; заявл. 14.02.2013 ; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14.

Переглянути статтю    Завантажити pdf