ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Медведкова І.І., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано розв'язок завдання розподілу температурних полів у шарі продукту у процесі його зберігання методами математичного моделювання на прикладі сушіння свіжих культивованих грибів. Проведено аналіз сучасного стану практики сушіння грибної продукції, дано оцінку методів математичного моделювання тепломасопереносу в щільному шарі, що дозволяє одержати повну картину розподілу потенціалів переносу в тілі або системі тіл, простежити зміну полів потенціалів у часі й на цій основі дати детальний аналіз кінетики й динаміки процесу сушіння культивованих грибів.

Ключові слова:

математичне моделювання, сушіння, культивовані гриби, якість, зберігання

Використана література:

  1. Гинзбург А. С. Технология сушки пищевых продуктов / А. С. Гинзбург. – М. : Пищевая промышленность, 1976. – 248 с.

  2. Де Гроот. Неравновесная термодинамика / Де Гроот, П. Мазур. – М. : Мир, 2004. – 456 с.

  3. Дущенко В. П. Влияние различных форм связи влаги, пористой структуры и температуры на коэффициент внутреннего переноса типичных дисперсных материалов / В. П. Дущенко, Х. Б. Байджанов, В. П. Василенко. – К. : Наукова думка, 1969. – 324 с.

  4. Жмакин Н. П. Тепло- и массообмен при высокочастотном нагреве влажных тел / Н. П. Жмакин // Проблемы теплообмена : сб. – Минск, 1960. – 188 с.

  5. Исследование переносы массы в капиллярно-пористом и капилярно-пористоколлоидном материалах при наложении полей высокой частоты / О. А. Кремнев, В. Р. Боровский, В. Т. Мустяца, В. А. Шелиманов, Л. М. Минаевский // Тепло- и массоперенос : сб. – 3-е издание. – К. : Наукова думка, 1998. – 210 с.

  6. Лыков А. В. Применение метода термодинамики необратимых процессов к исследованию тепло- и массопереноса / А. В. Лыков – М. : Энергия, 1985.

  7. Лыков А. В. Теория сушки / А. В. Лыков. – 4-е издание. – М. : Энергия, 2008. – 470 с.

  8. Рогов И. А. Сверхвысокочастотный нагрев пищевых продуктов / И. А. Рогов, С. В. Некрутман. – М. : Агропромиздат, 1986. – 351 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf