ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Лукомський Ю.О., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна

Молоканова Л.В., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено результати дослідження мінерального складу пасти з квасолі білої продовольчої. Проаналізовано зміни мінерального складу м’ясних січених напівфабрикатів при заміні у рецептурі хліба на квасолеву пасту. Враховано концепції збалансованих співвідношень мінеральних речовин у продуктах харчування. Виділено ключові фактори дії мінеральних компонентів на біологічну цінність продукту.

Ключові слова:

паста з квасолі, мінеральний склад, січені напівфабрикати, співвідношення мінералів, рослинна сировина

Використана література:

  1. Авдєєва Л. Ю. Вдосконалення технології комбінованих м'ясних продуктів з використанням рослинних білків : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Авдєєва Леся Юріївна ; Український держ. ун-т харчових технологій. – К., 2003. – 234 с.

  2. Баля Л. В. Удосконалення якості консервів із квасолі у плодоовочевому соусі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Баля Лілія Вікторівна ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2013. – 19 с.

  3. Здобнов А. И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного питания / А. Здобнов, В. Цыганенко. – К. : ООО «Издательство Арий», 2009. – С. 277.

  4. Зюзько А. В. Разработка технологии получения формованных мясо-растительных полуфабрикатов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Зюзько Алла Валентиновна ; Одесская гос. академия пищевых технологий. – Одесса, 1999. – 214 с.

  5. Молоканова Л. В. М'ясні січені напівфабрикати із використанням пасти з бобових культур / Л. В. Молоканова, Ю. О. Лукомський // Товарознавчий вісник: Збірник наукових праць ЛНТУ. – Луцьк : ЛНТУ. – 2011. – Вип. 4. – С. 77-85.

  6. Рогов И. А. Химия пищи. Принципы формирования качества мясопродуктов / И. А. Рогов, А. И. Жаринов, М. Л. Воякин. – СПб. : РАПП, 2008. – 340 с.

  7. Соя: химический состав и использование / под ред. В. М. Лукомца. – Майкоп : ОАО "Полиграф-ЮГ", 2012. – 432 с.

  8. Химический состав пищевых продуктов / под ред. И. М. Скурихина, М. Н. Волгарева. – 2-е изд. – М. : Агропромиздат, 1987. – Кн. 1. – С. 32-34.

  9. Химический состав пищевых продуктов / под ред. И. М. Скурихина, М. Н. Волгарева. – 2-е изд. – М. : Агропромиздат, 1987. – Кн. 2. – С. 32-34.

Переглянути статтю    Завантажити pdf