ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Коваль В.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Бадай М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено пошук і зібрано відомості про наукову діяльність видатних учених-механіків, життєвий шлях яких пов’язаний з Чернігівщиною. У хронологічному порядку складено перелік таких науковців. У скороченому вигляді наведено їх біографічні дані й основні наукові досягнення. Зроблено спробу оцінки сумарного внеску вчених-механіків Чернігівщини у світову науку.

Ключові слова:

наука, механіка, академік, Чернігівщина, дослідження

Використана література:

1. Боголюбов А. Н. Математики, механики : библиографический справочник / А. Н. Боголюбов. – К. : Наукова думка, 1983. – 639 с.

2. Мытник Н. А. Краткая история корабельных наук (хронология событий с комментариями) / Н. А. Мытник. – 2-е изд. – Владивосток : Издво Дальневост. унта, 2004. – 197 с.

3. Писаренко Г. С. Степан Прокопович Тимошенко / Г. С. Писаренко. – К. : Наукова думка, 1979. – 193 с.

4. Режим доступу : http://uk.wikipedia.org.

5. Тимошенко С. П. Воспоминания / С. П. Тимошенко. – К. : Наукова думка, 1993. – 424 с.

6. Українська радянська енциклопедія : [в 16 т.] / голов. ред. колегія : М. П. Бажан (голов. ред.) та інші. – К. : Акад. наук УРСР : Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1961.

7. Українці в світі [Електронний ресурс]. – К., 2008-2014. – Режим доступу : http://www.ukrainians-world.org.ua.

8. Чернигов: городской портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gorod.cn.ua.

9. Чернігівщина : енциклопедичний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. – К. : Українська радянська енциклопедія, 1990. – 1005 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf