ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Воробйова М.І., ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Півоваров О.А., ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Показано ефективність використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми для одержання наночасток срібла з водних розчинів AgNO3 без додаткового введення відновників та високомолекулярних стабілізаторів. Встановлено вплив початкової концентрації прекурсору та електричних параметрів плазмохімічної обробки на процес синтезу золів. Досліджено вплив тривалості плазмохімічної обробки на формування часток срібла. Проведено аналіз геометричних параметрів одержаних часток. Продемонстровано здатність одержаних часток до стабільності утримання форми та розмірів впродовж тривалого часу без використання стабілізатора.

Ключові слова:

одержання, золь, срібло, розчини, нітрат срібла, наночастки, контактна нерівноважна низькотемпературна плазма

Використана література:

1. Vasilkov A. Yu. Peculiarities of Cobalt Nanometer Scale Particle Nucleation on an Alumina Surface / A. Yu. Vasilkov, A. Yu. Olenin, E. F. Titova, V. A. Sergeev // J. Coll. Interface Sci. – 1995. – Vol. 169. – № 2. – P. 356–360.

2. Savage Nora. Nanomaterials and water purification: Opportunities and challenges / Nora Savage, Mamadou S. Diallo // Journal of Nanoparticle Research. – 2005. – № 7. – Р. 331–342.

3. Behrouz S. Radiolysis of silver ion solutions in ethylene glycol: solvated electron and radical scavenging yields / Behrouz Soroushian, Isabelle Lampre, Jacqueline Belloni, Mehran Mostafavi // Radiation Physics and Chemistry – 2005. – Vol. 72. – Р. 111–118.

4. McKenna1, J. Synthesis and surface engineering of nanomaterials by atmospheric-pressure microplasmas J. McKenna1, J. Patel1, S. Mitra, N. Soin1, V. ˇSvrˇcek, P. Maguire, D. Mariotti // Eur. Phys. J. Appl. Phys. – 2011. – Vol. 56Issue 24020. – Р. 303–333.

5. Kaneko, T. Static gas-liquid interfacial direct current discharge plasmas using ionic liquid cathode / T. Kaneko, K. Baba, R. Hatakeyama // Journal of Applied Physics. – 2009. – Vol. 105, Issue 10. – Р. 103–306.

6. Richmonds, C. Plasma-liquid electrochemistry: Rapid synthesis of colloidal metal nanoparticles by microplasma reduction of aqueous cations C. Richmonds, R. Mohan Sankaran // Appl. Phys. Lett. – 2008. – Vol. 93, Issue 13. – P. 385–388.

7. Контактная неравновесная плазма как инструмент для обработки воды и водных растворов. Теория и практика А. А. Пивоваров, А. В. Кравченко, А. П. Тищенко та ін. /Рос. хим. журн. – 2013. – Т. LVII, № 3–4. – С. 134–145.

8. Низкотемпературный электролизтеория и практика / А. В. Кравченко, В. С. Кублановский, А. А. Пивоваров, В. П. Пустовойтенко. – Днепропетровск Акцент ПП, 2013. – 229 с.

9. Воробйова М. І. Синтез наночасток золота з водних розчинів тетрахло-роаурату (III) водня плазмохімічним способом / М. І. Воробйова, О. А. Півоваров, В. І. Воробйова // Вісник східно-українського національного університету ім. В. Даля. – 2014. – № 14 (202). – С. 39–44.

10. Formation of Silver Nanoparticles and Self-Assembled Two-Dimensional Ordered Superlattice / S. He [et al.] // Langmuir. – 2001. – Vol. 17. – P. 1571–1575.

Переглянути статтю    Завантажити pdf